Componenţa Comitetului CIOR

 

Preşedinte
Dan Dumitru Iacob (reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor)

Preşedinte de onoare al CIOR
Paul Niedermaier, membru titular al Academiei Române

Vicepreşedinți
Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române
Teodor Octavian Gheorghiu
Laurenţiu Rădvan (reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor)

Secretar
Nicolae-Alexandru Nicolaescu

Membri
Acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române
Iosif Marin Balog
Vasile Ciobanu
Beata Menesi
Carmen Oprescu
Emil Păunescu
Toader Popescu
Enikő Rüsz-Fogarasi
Anda-Lucia Spânu
Mariana Șlapac
Ion Zainea